Zorgaanbod

Zorgaanbod

Quin Scenarios Medicalprofile 01
 

Digitale zorg waar mogelijk, fysieke zorg waar nodig

Met de combinatie van digitale zorg en fysieke zorg kun jij je patiënten in elke situatie optimaal ondersteunen. Maar Quin Dokters blijft een fysiek concept. De digitale tools zetten we in om werkdruk te verlagen, zodat jij als huisarts meer tijd hebt voor je patiënten. Ze zullen persoonlijke zorg en aandacht nooit vervangen. Bij Quin geloven we dan ook in digitale zorg waar mogelijk en fysieke zorg waar nodig.

Quin Scenarios Checkme 01
 

Wanneer gebruiken patiënten de app?

Patiënten gebruiken de app voor zelftriage als zij niet-urgente klachten hebben. Door digitaal hulp te vragen, hoeven ze minder vaak langs te komen op het spreekuur. Dit ontlast jou als huisarts, waardoor je deze overgebleven tijd kunt besteden aan patiënten die het harder nodig hebben. Ook beschik je door de app over meer informatie, zodat je bij een consult sneller naar de kern van het gesprek kunt gaan.

 

Uiteraard kunnen we niet alles digitaal oplossen. Daarom bieden we per locatie een populatie-passend zorgaanbod. Bij Quin Dokters bieden we hoge kwaliteit reguliere huisartszorg. Daarbij gaan we voor zoveel mogelijk op maat, extra aandacht voor chronische aandoeningen en de vertrouwelijkheid van de eigen huisarts. Want uiteindelijk gaat er voor patiënten niets boven de warme, persoonlijke zorg van de huisarts zelf.

Zorgaanbod

Reguliere huisartsenzorg

Quin Dokters biedt hoge kwaliteit reguliere huisartsenzorg. Als arts behoud je je medische autonomie en patiënten kunnen altijd rekenen op de vertrouwelijkheid van hun eigen huisarts. De patiënt staat altijd centraal en samen kijken jullie welke zorg het beste past.

Specialistische zorg

In de toekomst biedt Quin Dokters samenwerking voor differentiaaldiagnoses met de tweedelijn. Huisartsen die zich aansluiten bij Quin Dokters werken veel intensiever samen met medisch specialisten uit de tweedelijn. Via telefoon, videoconsult of andere digitale middelen adviseren zij je over de juiste diagnose of behandeling van een patiënt. Patiënten die je als huisarts zelf kunt behandelen, hoeven op die manier niet doorverwezen te worden naar het ziekenhuis.

Walk-In en Spoedzorg

Bij Quin Dokters willen we patiënten zoveel mogelijk op maat helpen. Daarom introduceren we op geschikte locaties, naast de normale spreekuren, een Walk-in Centrum waar patiënten gedurende de hele dag binnen kunnen lopen om eenvoudige klachten voor te leggen. Ze hoeven dus geen afspraak te maken en mogen komen op de dagen en tijden die hen goed uitkomen. De faciliteiten zijn uitstekend, zodat patiënten voor de meeste behandelingen niet naar het ziekenhuis hoeven te gaan. Ook voor spoedklachten kunnen patiënten hier terecht, evenals voor online herhaalrecepten, afspraken maken en het inzien van labuitslagen.

Chronische zorg

We hebben extra aandacht voor patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, astma en COPD, en voor patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Voor deze patiënten leveren de praktijkverpleegkundigen van Quin Dokters continue zorg om deze aandoeningen zo optimaal mogelijk te behandelen. Doordat deze patiënten gemonitord worden, kunnen ze met hun aandoening leven zonder er al te veel hinder van te ondervinden.

Psychosociale zorg

Ieder mens kent periodes van tegenslag. Zo ook jouw patiënten. Ze kunnen kampen met relationele of werkgerelateerde problemen, of te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen die ze zelf niet kunnen verwerken. Deze patiënten kunnen binnen bepaalde praktijken terecht voor professionele psychische zorg. Ze worden geholpen door onze psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (POH-GGZ). Voor opvoedkundige problemen en vermeende psychische problemen bij kinderen, zoals bij een scheiding of sterfgeval, kunnen ze terecht bij de POH-Jeugd (orthopedagoog). Deze laagdrempelige zorg wordt door de basiszorg vergoed.

Eenvoudige chirurgische zorg

Patiënten kunnen bij ons Quin Dokters-team prima terecht voor kleine, chirurgische ingrepen. Alle operaties vinden plaats onder lokale verdoving. Patiënten mogen bijvoorbeeld langskomen voor het verwijderen van moedervlekken, talgklieren, vetbulten en wratten. Maar ook voor andere eenvoudige ingrepen hoeven zij niet meer naar het ziekenhuis. Deze eenvoudige verrichtingen vallen onder de expertise van de huisarts en dus onder de basiszorg huisartsenzorg. Daardoor verliezen patiënten niet hun eigen risico.