Wat maakt Quin Dokters uniek?

Wat maakt Quin Dokters uniek?

Quin DSC2401
 

Netwerk van praktijken

Quin Dokters is een samenwerkingsverband tussen Quin en huisartsenpraktijken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het living lab: een netwerk van fysieke huisartsenpraktijken dat verbonden is via het digitale Quin-platform. Daar werken we, samen met patiënten en zorgprofessionals, aan slimme zorginnovaties. Zodat we vanuit de praktijk evidence based tools kunnen ontwikkelen die écht bijdragen aan de huisartsenzorg van de toekomst. Stap voor stap zien we wat werkt en waar behoefte aan is. En dat doen we op meerdere plekken en gedurende langere tijd.

 

Bij Quin geloven we dan ook in de kracht van schaalvergroting. Met een rijk netwerk van praktijken scherpen we onze innovaties aan en blijven we continu leren, experimenteren en verbeteren. Die samenwerking strekt verder dan de huisartsenpraktijk. Huisartsen werken namelijk ook samen met medisch specialisten uit de tweedelijn, zodat ze sneller en beter diagnoses kunnen stellen en behandelingsopties kunnen bepalen. Daardoor ontstaat er een sterk anderhalvelijnscentrum in de regio.

Quin Illustrations Coronavirus Home
 

Meer tijd om de beste zorg te leveren door digitale tools

Onze digitale tools, zoals de app voor zelftriage, anderhalvelijnszorg en zorgevaluatie, zijn bedoeld om meer tijd voor huisarts én patiënt te creëren. Door zelftriage in de app kunnen je patiënten digitaal hun symptomen checken en waar nodig een videoconsult inplannen. Dit zorgt ervoor dat de juiste patiënten op je
spreekuur komen, waardoor jij meer tijd hebt hebt voor goede zorg.

 

We gaan uit van digitale zorg waar mogelijk, fysieke zorg waar nodig. Digitale tools zullen de persoonlijke zorg en aandacht van de huisarts nooit vervangen.

Quin Scenarios Checkme 01
 

Beter voorbereid op consult

Omdat je als huisarts vóór het consult over meer informatie beschikt, door slimme informatieregistratie en een vooraf ingevulde SOEP, kun je optimaal gebruik maken van de tijd met je patiënt. Zo ontlasten we de jou en je zorgpersoneel, zodat jullie deze overgebleven tijd kunnen besteden aan patiënten die het hard nodig hebben.

Quin Scenarios Medicalprofile 01
 

Meer zekerheid bij diagnosestelling

Voor veel voorkomende aandoeningen binnen verschillende specialismen willen we anderhalvelijns diagnostische zorg beschikbaar stellen. Dat betekent dat medisch specialisten je ondersteunen bij objectieve diagnostiek en indicatiestellingen via telediagnostiek en predictiemodellen. Ze geven je ook inzicht in de kwaliteit van ziekenhuizen en ZBC’s. Op deze manier helpen we je niet alleen met het inzichtelijk maken van het zorgpad van je patiënt. We ondersteunen je ook bij het bepalen van de beste zorg.

Quin Scenarios Myhealth 01
 

Proactieve zorg voor risicopopulaties

We stellen patiënten regelmatig vragen om up-to-date patiëntprofielen met je te kunnen delen. Meer inzicht in de basisgezondheid en levensstijl maakt het mogelijk digitaal gezondheidsadvies te geven en preventieve zorg te bieden voor patiënten in risicogroepen.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van Quin Dokters voor jouw huisartsenpraktijk?

Bekijk hier de mogelijkheden om je aan te sluiten