Wat is Quin Dokters?

Wat is Quin Dokters?

Quin DSC3737
 

Huisartsen leveren zorg, wij doen de rest

We geloven in focus: huisartsen leveren zorg en wij organiseren alles om dat mogelijk te maken. Dat betekent dat we je als huisartsen ontlasten van al je niet-patiënt gerelateerde verantwoordelijkheden.

 

We ondersteunen je dus niet alleen met digitale innovaties, maar ook met praktijkmanagement, IT-support en backoffice-activiteiten, zoals HR, zorgcontractering, planning van personeel en artsen en het borgen van ANW-diensten. Door schaalvergroting met andere aangesloten huisartsenpraktijken willen we onze diensten verder centraliseren. Zo zorgen we voor een gezonde, efficiënte en innovatieve bedrijfsvoering. En zo kun je als arts vanuit je kracht blijven werken.

Quin DSC2909
 

Toekomstbestendige huisartsenzorg met behoud van je medische autonomie

Elke stap zetten we samen met de mensen om wie het gaat: huisartsen, assistenten, praktijkondersteuners en patiënten. Als huisarts ben je dus overal bij betrokken en behoud je uiteraard je medische autonomie. Maar omdat het ondernemerschap en de administratieve taken wegvallen, kun je je veel beter richten op het leveren van hoge kwaliteit patiëntenzorg. En daar is het ons om te doen. Quin Dokters blijft een fysiek concept, de digitale schil is een hulpmiddel zodat we de werkdruk voor huisartsen kunnen verlagen en er meer tijd overblijft voor goede zorg.