Quin DSC3666
 

De poortwachter van de gezondheidszorg

Huisarts is een prachtvak. Als poortwachter van de gezondheidszorg zet je je dagelijks in om voor je patiënten het verschil te maken. En dat in een van ’s werelds beste gezondheidszorgsystemen.

 

Toch worstelen steeds meer huisartsen met de sterk toegenomen werkdruk in een complex zorglandschap.

Quin DSC7669
 

Komen deze issues je bekend voor?

De volgende punten komen je vast bekend voor:

  • Groei zorginhoudelijke verantwoordelijkheid door substitutie
  • Groei van managementtaken door zorgpersoneel
  • Managen van verwachtingen van patiënt: 24/7 bereikbaar, altijd snel terecht & meer digitaal. Zoekt veel informatie online op via ongevalideerde medische bronnen
  • Tijdrovende ICT: verschillende systemen die onvoldoende met elkaar ‘praten’
  • Toenemende financiële druk door stijgende kosten vast personeel en waarneming
  • Nijpend personeelstekort
Quin DSC3108
 

Met als gevolg dat...

  • 25% van de huisartsen aangeeft al aan hun taks te zitten door een te hoge werkdruk & werklast 
  • 70% van de huisartsen aangeeft aan dat dit negatieve invloed heeft op de kwaliteit van zorg

Daarnaast kunnen veel afzwaaiende huisartsen geen geschikte opvolging vinden.

 

Bron: "Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg", 2019. Uitgevoerd door Nivel  & Prismant i.o.v. Ministerie van VWS en LHV

Als we de huisartsenzorg willen behouden voor komende generaties, moet er dus wat veranderen.

Lees hier hoe Quin Dokters je kan helpen om deze uitdagingen samen op te pakken.