01-10-2021

Overname Co-Med patiëntenbrief


Beste meneer/mevrouw,

Via deze brief laten wij u weten dat Quin Dokters Enschede per 1 oktober 2021 wordt overgedragen aan Co-Med Enschede Hogeland. Bij deze overdracht staat de zorg voor u als patiënt uiteraard voorop. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat uw zorg bij Co-Med in goede handen is. Door de overdracht kan Quin zich volledig richten op het ontwikkelen van het digitale Quin zorgplatform dat patiënten meer zelfregie geeft en huisartsen ondersteunt.

Wat verandert er voor u?
Quin Dokters Enschede gaat verder onder de naam Co-Med Enschede. Vanaf 1 oktober kunt u ons bereiken via de nieuwe website (www.comedhogeland.nl) of het nieuwe e-mailadres (enschedehogeland@co-med.nl). Het telefoonnummer blijft ongewijzigd. Daarnaast blijft het vertrouwde team van huisartsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners en assistenten onveranderd voor u klaarstaan.

 

Over Co-Med
Co-Med is opgericht als antwoord op de toenemende druk op de huisartsenpraktijken. Ze delen onze visie om de huisartsenpraktijk te ontzorgen door zoveel mogelijk te ondersteunen bij niet-medische taken. Zo kan de focus in de praktijk voornamelijk bij de directe patiëntenzorg worden gelegd.

 

Overdracht van uw patiëntendossier
Uw patiëntendossier wordt door deze overdracht automatisch overgenomen door Co-Med Enschede Hogeland. Alle huidige rechten, plichten en voorwaarden blijven ongewijzigd.

 

Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de overdracht van uw patiëntendossier. Mocht u hier inhoudelijke bezwaren tegen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van deze brief (vóór 12 oktober 2021) per post naar Stadhouderskade 55, 1072 AB in Amsterdam t.a.v. ‘Quin Dokters Enschede (overdracht)’ of per e-mail via support@quin.md kenbaar te maken.

 

Vragen?
Mocht u vragen hebben over de overdracht, neem dan contact op met de praktijk door een e-mail te sturen naar enschedehogeland@co-med.nl.

 

 

Met vriendelijke groet,

Het team van Quin Dokters Enschede / Co-Med Enschede Hogeland

Dokter B. van Steenis, Dokter L. de Graaf, Dokter D. Bal en Dokter F. Boer,
Mw. C. Tijsma, mw. M. Muñoz- Boza Ferres, mw. J. van Dijk, mw. F. Hutten en mw. M. Goezinnen,

Marjan, Lisa, Richelle en Nicole